Tuesday, June 30, 2009

"Synergy" -- Teamwork & Harmony

My favorite word, "synergy," is not at all high-fallutin' -- it's real sense simply combines the self-magnifying efficiency of TEAMWORK and the exhilirating beauty of HARMONY.

The Synergism Principle is both scientific and spiritual. Not merely one or the other.

Synergism is scientific. You can plan and measure its effects.
Synergism is spiritual. It emphasizes the usually imperceptible oneness.

It is the most consequential and most exciting principle to learn, to apply and to appreciate.

Don't just take my word on this -- enjoy pondering it, enjoy using it, enjoy growing in it! enjoy sharing it! enjoy it!

Synergy is what SANIBLAKAS is all about. Please share this with many others. Cheers!

Wednesday, June 24, 2009

'Birthday Blowout' ni Rizal sa 'Gapo

Nitong kararaang Hunyo 21, pinakamalapit na araw ng Linggo sa ika-148 kaarawan ng kapanganakan ni Jose Rizal, nagdaos ako ng isang "blow-out pameryenda" sa ilang kaibigan ko, at ginanap namin ito sa isang kainan na nasa tapat lang ng monumento sa Rizal Park ng Olongapo City. Kakaunti pa lamang ang kakilala at kaibigan ko dito sa bayan ng Subic at sa syudad na iyon, kaya kakaunti ang naimbita ko sa maliit na salu-salo.

Kaya't maliit din lang ang nagasta ko, naging isang pagpapatunay iyon na tama ang kutob na nasa likod ng aking paglalakas-loob. Katunayan, dalawang bagay ang napatunayang tama sa aking nangangapang pangangahas noong makulimlim na hapong iyon. Ang isa pang napatunayan: kahit kakaunti ang darating ay MAY darating (mga dapat talagang dumating sa okasyong iyon) at matutuloy ang 'Birthday Blowout ni Rizal sa 'Gapo," at masusundan pa ito ng mga kahawig na pagtitipon sa dumarating pang mga buwan.

Hindi kasi isang simpleng birthday party iyon. Ni wala ngang birthday cake na may 148 kandilang hihipan ninuman.

Iyon ay nabigyan ko na rin agad ng description na "brief lecture-discussion on THE CURRENT RELEVANCE OF LIVING HEROISM" at ang kakaunting ginasta ko (dahil isa pa nga sa mga dumating na imbitado ay nag-ambag pa sa pambayad sa kinain namin) ay nagkaroon din ako ng pagkakataong makapagbahagi ng ilang pananaw ukol sa paksa, makapagpaliwanag sa orihinal na kahulugan ng katagang "bayani" (na sa simula'y isang pandiwa -- maglingkod sa pamayanan o sa isa't isa nang walang inaasahang materyal na kabayaran) at ilang impormasyon sa di-gaanong kilalang kabayanihan ni Rizal na hindi niya ikinamatay, halimbawa sa apat-na-taong nag-bayani siya sa Dapitan, at nahingan ko ng sariling mga pananaw ang mga nagsidalo.

Bago pa nga kami tuluyang naghiwa-hiwalay ay nagtungo kami sa mismong monumento upang batiin si Rizal at kausapin siya nang tahimik: bawat isa'y kumausap sa mukha ng monumento upang "ibulong" kay Rizal ang pangakong magsasabuhay ng sariling buhay na kabayanihan.

Siyanga pala, bago rin natapos ang pag-uusap ay nabanggit ko ring nag-iisip ako ng kasunod na selebrasyon sa Hulyo 5, araw ng Linggo na pinakamalapit sa Hulyo 7 na ika-117 anibersaryo ng Katipunan na sa pag-aakala ng karamihan ay paglaban sa Kastila ang naging pinakamahalagang papel sa ating kasaysayan. Malapit din iyon sa Hulyo 3 na ika-117 anibersaryo naman ng La Liga Filipina na itinatag ni Rizal at pwede nating ganap na palargahin ngayon kung talagang kilala nga natin ang Liga). Masigla ang ipinahayag nilang kagustuhang dumalo; magsasama pa nga raw sila ng iba. At ayon sa kaumpok namin noon na may katungkulan sa City Hall, hindi na kailangang sa restawran uli kami mag-uusap, dahil makukuha raw niyang magamit na namin ang isang bahagi ng Olongapo City Convention Center.

Mukhang maraming mararating ang pagpapatuloy ng isang kaganapang ipinagpangahasan lamang na maituloy batay sa nangangapang lakas ng loob. Ang simula kasi ng lahat ng malaking proyekto ay sa unang hakbang. Huwag lang tayong payagan nina Rizal, Bonifacio at iba pa nating naunang mga bayani na pasukin tayong lahat ng sakit na pagniningas-kogon.

ding reyes, subic, zambales / hunyo 25, 2009
(tingnan din ninyo ang mga postings namin sa
http://kamalaysayan.8m.net, at sa
http://lambat-liwanag.8m.net/4.htm.)

Saturday, June 13, 2009

TRASH THE 'CON-ASS'!

For the sake of the planet, we are building up the people’s green power from the grassroots;
Let not narrow vested interests get away with foul play that would jeopardize our move for the Earth and our life as a nation!


THE PHILIPPINE ENVIRONMENT MOVEMENT, playing an active part in the worldwide efforts to stop Climate Change and all other environmental ills and hazards now being faced by our common planetary home has had the duty to strengthen itself mainly by strengthening and synergizing the local environmental movements, and building up their assertion of green power to effectively promote and ensure environmental conservation where such is still possible and undertake rehabilitation and restoration where attempts at conservation have already become too late. The people can only rely on their own active efforts on this matter, to compel the persons they elect and keep in office to unmistakably join them in earnest environmentalism, beyond tokenism and beyond flimsy excuses.

The strengthening of local communities and of the local government units that are duty-bound to serve them, needs to keep whatever momentum has already been gained by the localization, government decentralization and people’s self-empowerment processes. For the sake of the build up of green power from the grassroots, these processes should not be disrupted now or in the near future. Much less, allow this not to be disrupted for the selfish interests and myopia of narrow political interests of the ruling faction of the elite, whose eight-year administration has chalked up an unmistakable record of causing and abetting environmental destruction.
The people should be allowed to replace the elective officials who have been behind horrendously anti-environmental policies and proposed policies, such as the Senate’s treasonous and suicidal ratification of the treaty with Japan that has declared the entire country as “open city” to full-scale Japanese reoccupation of our country, albeit without having to use warplanes and bombs. The district constituencies have to be afforded to opportunity to pass judgment on House members who had decided “without much study” to put their signatures behind the current proposal to rehabilitate and operate the super-expensive and super-hazardous Bataan Nuclear Power Plant.

Tampering with the Constitution now, for the convenience and longevity in power of one anti-environment chief executive widely known for unmoderated greed, and doing so through such a naked distortion of due process, would not only be suicidal stupidity for us to allow, it would indeed be patently illegal and illegitimate, as illegitimate as having a vice president sworn-in as president when there was no vacancy in the Presidency.

As conscious stakeholders in our lives and the lives of our children and children’s children, let us all be active stakeholders, and build grassroots-based synergies to save the livable state of our only planetary home.

GREEN FAMILIES AND COMMUNITIES NETWORK (GFCN)
Reference: Ding Reyes, Secretary-General 10 June, 2009'

(Note: As mandated by a specific resolution of the 7th Annual Assembly of the World Environment Day-Philippines (WED-Phils.) Network, held in Batangas City a few days before, I issued this statement amd even had copies made for distribution during the massive rally in Makati last Wednesday. On the basis of another resolution in the same Assembly, the name of the organization signed for it was GFCN. Greens oppose the Con-Ass not just because GMA is GMA and trapos are trapos. We oppose tje Con-Ass because we have serious work to do throughout the country for active stakeholdership at the grassroots for effective environmentalism, and the Con-Ass represents a disruption for the work we have to do for our environment and that of thewhole planet.)