Friday, October 1, 2010"Sa pabasa't pagkilala, pagyakap at pag-unawa, sa Sama-sama Nating Buhay (Ilog ng Ating Kasaysayan), maaaring titigan ang isang maliit na agos, o pagkabara, o pagliko, ngunit ang maliit na bahaging iyon ay kilalaning sumasalamin lamang sa kabuuang daloy, at nag-aambag pa nga sa daloy na ito, upang sa maliit na pangyayari ay maunawa ang kabuuan. Sa bawat katotohanan ay magkatuwang ang buo at ang bahagi -- sa kumpletong pagmamasid at pag-uunawa ay pinagtutuunan ng mariing pansin ang buohagi."

--balani bagumbayan
ng subic, zambales
Oktubre 2, 2010