Friday, August 20, 2010

Harmony in Unconditional Goodwill

Feedback so far (in the reversed-chronological order)

please send your feedback as a message to my FaceBook account "Ed Aurelio C. Reyes"

----------------------------------------------

Shyam Tony Reyes: Unconditonal goodwill is not only “possible,” it already exists within each of our personal quantum field. Goodwill is kabutihang-loob, state of being, of vibrational experience that does not premise its goodness on external conditions. By our God-given power of attention, we can attain awareness of and uplifting nourishment from this inner fountain of life itself. No good inside, no life force. One realization that helps unconditionality is realization that we are personally immersed in the Being of Creator, all of us, equally, one not more than the other. The difference lies simply in the capacity to be aware that it is so and act accordingly. Whether the atom is aware of it or not, it exists, depends on, follows the laws of, and thrives in the space-time continuum. So, yes, a supra-HUG to you and all existence, and One Big Cosmic Hug to the Transcendent One that made it all possible. :)


Rolly Pagaspas: I completely believe in H.U.G. However, there are layers of acceptance on the 'unconditionality', which is a function of time. All things can be accepted by a person in his lifetime. the shortest acceptance duration by a person is probably a second before he closes his eyes and his breath already cut off. From the time a person realizes the issue, have his stand and declares his non-negotiables, time as an independent factor comes into play. So a person, through another factor, may be a situation, some help from persons or things important to him, will be able to go to another 'level of acceptance' and his unconditional state will be lessened by a measurable quantity of acceptance.


Grace Pinon: Thanks Ding, HUGs back to you!


Carlos Lacanilao:
Is that really possible among people? Unconditional??? [Ding/Ed Reyes: to Carlos L.: Yes, definitely possible; though not very probable soon for most of us. We can choose to attain such goodwill within ourselves, and this behavior, as pleasantly radiated, will be contagious. We can decide to be part of this slow but sure evolution. It's worth the try!]


Daisy Carreon: Thanks… hugs back to you Ed.


Joydee R. Elizondo: HUGS too!


Marlene Damolo Howe: Thank you, Ed! Right back at you, my friend!


Discerning Desiderata's Second Sentence

..........“As far as possible without surrender, be on good terms with all persons.”
.
..........“This statement, apparently containing a clause of conditionality, is the second sentence of the classic Desiderata. The clause, that can logically be read as conditional, is unfortunately also equivocal or ambiguous as to the very sense of the sentence itself.
One meaning is:
.
..........“Be on good terms with all persons; and as far as possible, attain that state without surrendering anything.”
.
..........The other meaning, as valid as the first interpretation on the basis of the composition of the sentence, is: “Be on good terms with all persons as far as possible; that is, if you can attain that state without having to surrender anything.”
.
..........In other words, it is saying that you ought to seek being on good terms with other people as long as it will be on your own terms, To concede, to agree, to meet somebody else halfway, could be construed as tantamount to surrendering something to some degree.
.
..........Let’s think and rethink of the sense of the wiser or the wisest lesson that one can derive from this second sentence of Desiderata, whatever grammarians say and whatever the author might have actually meant as its intended meaning in the first place.
.
..........In an earnest meeting of hearts and of minds, persons exert best efforts to define their patterns of interaction according to what they both can and will choose to be the mutually-desired configuration of their interaction. If one or both of them would have to alter a first or a previous preference, such shifting does not have to be viewed or felt as a surrendering of one to another, but a process of convincing to a position that is firmly accepted as the most logical and the most fair to all concerned.
.
..........It is on the basis of such earnest discussions that real unities can be forged and real, deep and lasting peace can be attained between persons, between groupings of persons, or between formal entities.
.
..........Let us further ponder this matter deeply, discern it in earnest, and rejoice in whatever measure of divine wisdom that it can increasingly carry!
.
--'Readdingz'
August 20, 2010
.

Thursday, August 12, 2010

Labis-labis na ang Pagluha Mo,Aking Bayan!

Labis-labis na ang Pagluha Mo,
..........Aking Bayan


Babád sa luha, mga mata mo’y lumabo na,

At mga problema’y di matanaw, di maunawa,

Iyo tuloy nalimot na kaytagal mo ngang dakila,

Kaya’t tumahan na, mangarap ka’t humakbang na!

.

I.

Labis-labis mo na ngang nailuha, Aking Inang Bayan,

ang pagkahahapding mga latay ng iyong kaapihan…

Mga mata mo’y pinalabo na ng pagkakababad sa luha,

isipan mo’y nalito na sa napakahabang pagkadismaya.

.

Kaya’t lagi’t laging pumupukol sa iilang makasalanan,

Habang naghihintay ng pinunong mapagkakatiwalaan.

Matapos akalaing magliligtas, siya nang kamumuhian.

Kalagaya’y papalubha, palubog sa kumunoy ang lipunan.

.

Higit sa mga asal, pagkukulang o kahinaan ninuman

ang bigat ng mga tunay na ugat ng iyong karukhaan.

Katotohana’y naibaong kaytagal sa balatkayong salansan:

Wala sa iilan ang buong suliranin o ang buong kalutasan!

.

Nalimot mo sino kang talaga; di ba’t lahi’y dakila?

Kailangan mong magawang titigan tunay na mahalaga!

Sa pagtitig ay ilinaw ang mga suliranin at ugnayan nila

– mga kalakaran, patakaran, kalagayan at kaugalian pa.

.

II.

Kalakarang ayon lang sa maka-banyaga, maka-mayaman,

Sumasamba sa dayuhang pautang, kalakal at puhunan

na siyang humihigop at sumasaid sa iyong ani at yaman;

Habang di inaalintana ang kahirapan ng taongbayan.

.

Patakaran na ang bunga’y pagpapatiwakal ng bansa,

habang gahamang opisyales ay hinahayaang magnakaw

upang buong karalitaan mo’y sa kanila maibintang.

Di ba’t ang sinisisi lamang ay kurakutan sa pamahalaan?

.

Kalagayan ng habambuhay na papalubhang kahirapan,

pagkasadlak ng mamamayan sa kawalan ng pag-asa,

maliban kung handang iwan ang pamilya at bansa...

At kinabukasan mo, Aking Bayan, ngayo’y nakasanla!

.

Kaugalian ng paghamak sa sarili, at ng pagkani-kanya,

Ng kagutuman at tuluyang pagtitiis, habang nagtataka.

Sa isip, salita at gawa, bunga ng kaapihan, di na halata

Mga supling ng bayanihan, mga anak ng lahing dakila,


III.

Libu-libong taóng pagkabayani ng mga ninuno ng lahi,

Naipamalas sa bayanihan, higit sa tapang na lumaban;

Pagkilala sa ako’t ikaw, sa ako at tayo, iisang katauhan,

Ginhawa't kadakilaha'y buhay at sama-sama lamang.


Mabuti’t nakita, nakabuo ng lakas, pag-unlad ibinunga,

Humabi ng buhay na nanagana nang ilang milenyo nga.

Walang naging tamad na nakatunganga, walang palaasa,

Nagkusa, umuna, umusad nang walang sawa… ginhawa!

.

Ngayong makilala, lagpasang muli ang mga hadlang

Pagpigil sa nararapat ay sadyang kawalang-muwang!

Sa halip, magbalangkas ng angkop na mga hakbang

Bawiin ang likas na kadakilaan; bawiin ang kabuhayan!

.

Maibabalik ang dating kaugaliang pagbabayanihan,

Gayundin ang talas na dayuhang layunin ay matuklas:

Karapatdapat lang na makikipag-ugnay nang patas

Ang matanggap; at imbi’y mapalayas kahit marahas!

.

IV.

Itinuturo ng katwiran, iwaksi na ang pagluha,

Paramihin, patatagin ang mga aktibong may-tayâ

Mangarap, magbalak, humakbang na sa paglaban

Ang lahat mong pagdurusa’y ganap nang wakasan!

.

Kailangang magsinsin-pagitan sa dalangin at gawâ,

Lahat ng makabayang adhika, kamtin na ng bansâ.

Sa halip na pawang tindahan, kailanga’y paglikha;

Darami ang trabaho, lalaki ang sahod ng gumagawâ.

.

Mga migranteng obrero ay babalik upang tuluyan

At makakapiling na ang mga sabik na pamilyang,

Sa mahabang taggipit ay nangapilitan silang iwan;

Wala nang mga batang mananangis sa lansangan.

.

Katutubong yaman, sasakamay na ng mamamayan,

Pakikinabangan hanggang ng mga di pa isinisilang.

At unti-unti ring aangkinin at iyo nang patitinuin

Ang isang pamahalaan na sa taongbayang tunay!

.

-- Sanib-Sining


[Pinagsama-samang pagsisikap nina Herman Caniete, Paul Galang,

Edward Sta. Ana, Pia Montalban, Rex Deveraturda, at Ding Reyes]

.

Agosto 13 - Setyembre 13, 2009.


(Pagtatangka itong lumikha ng isang kontemporaryong ber­syon ng tulang Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan, isang klasikong akda ng Pambansang Alagad ng Sining na si Ka Amado V. Hernandez. Isa itong pagsasanib-tulaan na ba­hagyang isinulat sa malayang talud­turan. Ito ay pinagsa­ma-samang diwa’t katha ng anim na ka­anib ng Pama­yanang Saniblakas ng Pili­pinas na iniambag sa “Sanib-Tulaan” ng Sanib-Sining Move­ment for Syn­aesthetics sa gusali ng Bantayog ng mga Bayani sa Lung­sod ng Quezon noong Agosto 13, 2009. Iaalay ito ng Sanib-Sining sa, Set­yembre 13, 2009, ika-106 na kaarawan ni Ka Amado, at unang araw din ng ikalawang taunang Pistahang Kama­laysayan. Inaanyayahan ang lahat na talakayin at patoto­hanan ang mga nilalaman at magmungkahi ng mga pagpa­pahusay nito na pagp­apasyahan ng Sanib-Sining bago ang kaarawang muli ni Ka Amado sa Setyembre 2010.)


Sunday, August 8, 2010

Prayer and Convergence Inputs for World Peace

In May 2008, two member-organizations of Pamayanang SanibLakas ng Pilipinas teamed up for the successful holding of the 2nd Philippine Convergence for Human Synergy. The two, the SYCONE-Humanity (pronounced as "Seek One Humanity") convened the day-long conference, and the SanibDasal Interfaith Synergetic Praying Community produced the text of a joint prayer for chorused praying at the lunch hour of the gathering. The conference was preceded by a three-week solicitation and collation of articles on World Peace based on the Conscious Oneness of Humanity, which served as inputs for the conference participants. The Prayer and the Input articles are now presented here in support of the On-Line Forum of "Peacecamp-Masbate 2010."
-----------------------------------------------------------------------------

PRAYER FOR CONSCIOUS ONENESS AS BASIS FOR REAL PEACE


O, Supreme Master and Creator of Universal Governance, / we are seeking your Divine Light / in order for the whole of Humankind all over the world / to enjoy real and lasting peace and love as would prevail / on the basis of a collective consciousness that we are all one. / You created us, humans, in your own image and likeness, / with all-good and almighty will and power / that we can really fulfill only by freely choosing, / to individually and together self-actualize as humans and interact as fellow-humans. //

Please teach us to know well all the various walls / that divide and separate us from one another, / please help us see both sides / of each divisive wall, / through earnest efforts to start respecting, to know better and to understand fully / the experiences, feelings and thoughts of us siblings / who now find ourselves on opposing sides of the walls. / Help us scale the walls, rise above, and ultimately smash / these walls so that the resultant separations / be replaced by convergence and unity. / And please jolt us to our senses, gift us with Wisdom / so we can shift our abilities away from building divisive walls / towards building only the bridges for bonding. //

More and more people among us have realized / That true, lasting and durable peace Can only be created as firmly rooted in conscious dynamic unity among humans. We beseech you to help us multiply, to expand further, The ranks of those who have awakened to the light of truth / so that peace may prevail in societies in the world, / as a continuance and fulfillment of the current stage of evolution / of humanity, as will please and glorify you, //

Let this be willed.

(This prayer was composed to be recommended for praying together by all participants of the "2nd Philippine Convergence for Human Synergy" the SanibDasal Synergetic Interfaith Praying Community and all the organizations and individuals who would freely choose to pray with us and to pass on this prayer to others.]

-------------------------------------------------------------------------------

Input
Articles on Peace

The following were uploaded in http://convergence4oneness.4t.com and and hard copies

were provided the participants present at the Second Philippine Convergence for Human

Synergy convened in Quezon City, Philippines, in May 2008, by the Synergy

in Conscious Oneness (SYCONE)-of Humanity. (The titles are links to each article's

location in the abovementioned website. The Feedback boxes do not work anymore)


Scan All Those Divisive Walls! By Ed Aurelio 'Ding' Reyes
Freedom to Grow and Flow
By Ed Aurelio Reyes
Synergism in the Divine Plan By Mila R. Garcia
Know Yourself, Know the 'Others'
By Francis 'Kiko' Comendador
Humanity is for One Another
By Agaton 'Tony' Cruzada

Bridges of Belief: Golden Rule in Various Faiths By Peter Schir

Friday, August 6, 2010

Lambat-Liwanag Offers Articles on Peace & Human Rights

The Lambat-Liwanag network for empowering paradigm shifts, a member organization of Pamayanang SaniblLakas ng Pilipinas, has been operating a growing on-line library of articles for each of these 15 paradigms seeking wider/deeper discourse, dissemination and mainstreaming. The 15 paradigms and their sub-topics are enumerated in http://lambat-liwanag.8m.net.
.
Access to the articles under Paradigm No. 14 ("Human Dignity and Harmony: Human Rights and Peace") is now being offered to everyone who visits this blog, especially the participants of the "www.Peacecamp-Masbate2010" On-Line Forum on Peace Advocacy and Education. Lambat-Liwanag supports the on-line publication of these "think" pieces, including those that our officers and leaders do not personally agree with.
Paradigm No. 14 directly accessible via http://lambat-liwanag.8m.net/14.htm.

"Human Dignity and Harmony: Human Rights and Peace" upholds the simultaneity of human individuality and human community, of both the dignity of every person upheld as human rights, and human harmony achievable only in genuine human community. Human Rights and Peace Movements should work closely together.


Initial Collection of Articles,

Books & Other References:


14-01: General

Human Rights as Education for Peace by Betty Reardon

Human Rights and Peace: Intertwined Advocacies by Ed Aurelio C. Reyes

The Human Right to Peace by Federico Mayor, UNESCO


14-02: Human internal harmony and internal synergy ('innergy') of body, mind, spirit

Synergy of Person Dimensions By Ed Aurelio C. Reyes


14-03: Human social harmony and synergies in all human dimensions, with commonalities as bonding element and diversity as dynamic factor.

Synergism in Teamwork By Ed Aurelio C. Reyes


14-04: Recognition of universal, inviolable and indivisible Human Rights based on the universality of Human Dignity

Universal Declaration of Human Rights UN General Assembly

Universal Declaration of the Rights of Peoples

CPA hits deferment of UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples by the Cordillera People's Alliance

Nobel Peace Prize Address on Racism by Nelson Mandela


14-05: Human Dynamic Harmony and Full Respect for Human Rights as requirement of Genuine Peace

Philippine Human Rights Agenda, 2004-2010 by PAHRA

Catholic Social Teachings on Human Dignity


14-06: Violence, especially physical, as violation of human dignity of both perpetrator and victim, and the culture of violence as an indicator of lack of human development and an obstacle to any further human development.

War Kills Human Rights by Ed Aurelio C. Reyes


14-07: Additional and Miscellaneous

LightShare for Earnest Human Conversations by LightShare


All who agree or disagree strongly with any item or passage here are asked to send in their own articles/opinions to lambatliwanag@yahoogroups.com. (We promise to upload only written feedback and articles).

Wednesday, August 4, 2010

“Our Truth”: Calling for Peace thru Sanity in Sobriety

“Nine-Eleven,” that used commercial planes to bomb out of existence the twin towers of World Trade Center in New York, was a heinous crime of unparalleled proportions. It happened on September 11, 2001, and many American voices, including official U.S. government pronouncements instantly built up a campaign that cried for blood. Washington threatened to retaliate with all its might against terrorism and all suspected of being supporters and sympathizers of supposed terrorists.
.
..........
The crime was said to be so atrocious it purportedly justified action even without having to prove guilt on the part of anyone. Psy-war flew thick as the smoke at the crime scene cleared. Entire citizenries were being agitated to take the side of American grief and indignation. Those who dared to publicly doubt the official story were suspected and targeted for harassment.
.
..........
But Humankind was not about to be drawn into a stampede of hate. Peace-loving people around the world, including many Americans, held marches and rallies, along with group prayer and discussion sessions, for peace to hold against the fires of collective fury.
.
..........
And as the ancient poetic future-seer Nostradamus came to be quoted in an apparently counterfeit prediction to heighten the panic, a group of peace-lovers in the Philippines brought to life a counterpart character crying out loud for keeping our sanity in sobriety. That call, in ten quatrains, was Our Truth. And his name was “Nostraverus.”

..........Let’s read and discuss those insightful quatrains of that collective poem in this web page: http://saniblakas.faithweb.com/NOSTRAVERUS.htm. And learn valuable timeless lessons about peace and its much needed defense.

Monday, August 2, 2010

Three W's on the Internet: "Wisdom Will Work!"

Information, Wisdom, and Peace
By Ding Reyes
.
IN 1995, I WROTE A TEN-WORD SENTENCE summarizing my observation of the internet, then also popularly known as the “information superhighway.” It was a reaction to what I had observed among some of my friends who were unabashedly swooning over the amount of knowledge they were getting about lives and politics and even showbiz trivia of people halfway across the world, matters completely irrelevant to the daily lives, as humans, of those friends. I titled the statement thus: The EdR Dekalog of 1995, the first term being some form of initials of my name. The EdR Dekalog read this way:'
.
. “Information superhighway good; but for own human life, seek wisdom.”
.
....... When I started applying the focal point of that statement, I decided to remove my initials from its title. Those only distracted from its point and added nothing to its wisdom. It only provided additional information – what are the initials of the guy who wanted to not so subtly claim authorship of the statement, something that would not so easily be proven and validated. In any case, I did not want any of my efforts spent on claiming authorship that can be quite as controversial as it is totally irrelevant to the main point of the statement. I would rather have controversies on the validity of the statement itself, discourse that would educate as it progresses.
.
.......Very recently I got involved in a consciousness-raising project which challenged me to suggest new meanings to the three W's that represent a more popular name for the Internet phenomenon: World-Wide Web. The project initiator gave me three w-words, each very necessary to the successful pursuit of the project’s main advocacy.
.
........The three words are wisdom, will, and work – each to be taken singly and the three to be achieved as a complete set. What I did with these three words was to take them out from the enumeration arrangement and put them out, in the same order, as a simple sentence. From “Wisdom, Will, (and) Work” to the simple future-tense sentence, “Wisdom will work.” This would be quite an assurance for the worrisome and insecure. And it’s true! This is a valid non-fiction statement.
.
........If we take wisdom for what it really is and not merely the possession of megabytes and gigabytes of data, we'd realize that Wisdom necessarily partakes of the characteristics of the Divine Mind, the progressive succession of valid syllogisms that involve more logic and analysis, as well as valuations and choices, than data classifications and storage (memorization).
.
........ Wisdom is well beyond merely thinking. It has a spiritual dimension and not merely the output of mental intelligence and “thinking hard enough.”
.
........So, I’m prepared for those who’d surely challenge my confident statement “Wisdom will work” with questions like, “You mean wisdom alone can achieve everything, even without will power and even without actually doing work?” My answer: real wisdom takes everything into consideration and results in will power; and these two together would surely result in working, in determination for active, effective work, with desire and patience to continually learn from previous failed attempts to discover and refine how successfully to do it.
.
........The consciousness-raising project I am now deeply involved in pertains to peace education and advocacy.
.
........The really wise have all the wisdom to know real and sustainable peace, the reason to be at peace, to desire peace passionately enough to work hard for it, to patiently learn well enough to be effective and successful. Let’s all peacefully work for peace – peace within, peace between, peace among each and all of us. Wisdom will work! Many people see their attempts not working. The wisest among them would say “not yet working.”
.
........For our own human lives, let’s seek real wisdom. For example, let’s all be wise enough to recognize and uphold the Oneness of All in our lives. Let’s all grasp this bit of wisdom about anger, a prominent element of unpeace:
.
........ “Anger punishes. Anger unreasonably punishes …the angry.”
.
........For peace and all other noble advocacies we have decided to pursue, let’s remind ourselves well: “wisdom… will… work…” I suggest that we get reminded of these three words and recite them everytime we see the three W's ar the beginning of any virtual address that we meet along the “information superhighway.”

-o0o-

----------------------------------------------------------
(This article was written August 2, 2010 as a contribution to the
On-Line Forum of "www.peacecamp-masbate-2010" at www.peacecamp-masbate.blogspot.com